Фондация „Амджен“

Фондация „Амджен“ се стреми да вдъхновява новото поколение новатори. Научете повече за ангажимента на фондацията към учените на бъдещето на amgeninspires.com. Този сайт включва интерактивни истории, графики и видео клипове за нашите благотворителни програми по цял свят.

Фондация „Амджен“ работи за напредъка на върховите постижения в образованието в научните сфери с цел вдъхновяване на следващото поколение новатори, и инвестира в укрепването на общностите, в които живеят и работят служителите на Амджен.

Ключови програмни елементи

Нашата ESG рамка

Здрави

хора

amgen

Нашият фокус е премахването на пречките, които ограничават достъпа до здравеопазване, така че хората да могат да живеят по най-здравословния начин

Здраво

общество

amgen

Ние работим за едно по-справедливо общество за нашите служители и хората, на които служим

Чиста

планета

amgen

Даваме приоритет на устойчивостта и се стремим да минимизираме въздействието си върху околната среда, за да запазим природните ресурси за идните поколения

Стабилен

Амджен

amgen

Ние се придържаме към високите стандарти в нашата работа и непрекъснато се стремим да отразяваме ценностите на Амджен в нашата култура, продукти и стратегия

 • ЗДРАВИ ХОРА

  Повече от 40 години отдадеността на Амджен на науката и иновациите помага на пациентите да живеят по-дълго и по-здравословно. Ние подкрепяме инициативите за подобряване на равнопоставеността в здравеопазването, така че повече хора да могат да изпитат предимствата от научните постижения, включително подобрен достъп до животоспасяващи лекарства и грижи. Ние използваме портфолио от подходи за справяне с предизвикателствата пред достъпа, работейки с правителства, групи пациенти, гражданско общество и други партньори.

   През 2022 г.:
  • Предоставихме безвъзмездно 2,2 милиарда долара1 под формата на лекарства на Амджен на отговарящи на условията неосигурени или недостатъчно осигурени пациенти в Съединените щати чрез Фондация Амджен 2.
  • Предоставихме безвъзмездно лекарства на Амджен на стойност 91 милиона щатски долара1 на пациенти, получаващи недостатъно грижи в осем страни с ниски и средни доходи.
  • Допринесохме с 14,9 милиона щатски долара за подпомагане на развитието на дейностите за равнопоставеност в здравеопазването, като финансирахме 111 проекта с 68 организации.
 • ЗДРАВО ОБЩЕСТВО

  В допълнение към нашата основна дейност за подобряване на здравните резултати чрез нашите лекарства, ние осъзнаваме способността си да влияем положително на обществото чрез нашите действия, инвестиции и хора. Ние ценим и се фокусираме върху това да изиграем своята роля за изграждането на по-справедливо, устойчиво и приобщаващо общество, както на собственото ни работно място, така и в общностите, в които работим.

  През 2022 г.:

  • Достигнахме до повече от 23 милиона учащи и преподаватели по целия свят чрез четирите основни програми за научно образование на фондация Амджен.2
  • Разработихме програма за обучение „печели и учи“, за да привличаме, наемаме и повишаваме уменията на талантливи хора, които не притежават степен от четиригодишно обучение в Съединените щати като част от ангажимента ни за коалиция OneTen.
  • Продължихме да насърчаваме приобщаващата среда – процентът на жените в глобалната работна сила на Амджен се запази стабилен през последните няколко години на приблизително 52%, докато процентът на жените на ръководни позиции нарасна до 45% в световен мащаб и 32% при малцинствата в Съединените щати.
 • ЧИСТА ПЛАНЕТА

  Амджен си поставя за цел в дългосрочен план да извършва дейността си по отговорен за околната среда начин и ние редовно си отправяме предизвикателства, за да се подобряваме. Успешно напреднахме в нашата програма за екологична устойчивост от 2007 г. насам, като същевременно увеличихме глобалния си производствен капацитет и разширихме присъствието си в приблизително 100 държави. Инвестирането в устойчиви операции може също да подобри ефективността и да създаде стойност, включително чрез намаляване на оперативните разходи и повишаване на устойчивостта.

  През 2022 г.:

  • Надхвърлихме целите си за намаляване на въглерода, водата и отпадъците и сме на път да постигнем амбицията си за 2027 г.
  • Издадохме встъпителна зелена облигация от 750 милиона долара, за да постигнем екологичните цели.
  • Инициативата „Научно обосновани цели“ одобри нашите цели за намаляване на емисиите на парникови газове с цел привеждане в съответствие в бъдеще с 1,5°C.
 • СТАБИЛЕН АМДЖЕН

  Нашият бизнес е изграден върху неоспоримия ангажимент за почтеност и съответствие, което се демонстрира ежедневно от нашите служители чрез техните думи, решения и действия. Ние се стремим да поддържаме и укрепваме доверието на заинтересованите лица, които обслужваме. Това е не само правилното нещо, но и от съществено значение за дългосрочната сила на Амджен и пациентите и заинтересованите страни, които обслужваме. През 2022 г.:

  През 2022 г.:

  • 100% от служителите са обучени по Кодекса за поведение.
  • 92% от служителите в проучване на персонала казаха, че са наясно как да търсят насоки по етични въпроси.
  • Включихме ESG в целите за изпълнение на годишния план за стимулиране на компанията, за да спазваме ангажимента си към нашите цели за устойчивост на околната среда за 2027 г. и да разширим броя на лидерите, пряко отговорни за действия в подкрепа на нашата програма за разнообразие, приобщаване и принадлежност.
 • ИЗТОЧНИЦИ

  1. Фондация "Сърце-Бял дроб". Кардиологичен доклад 2019 г. Твърдението, че два милиона души в Швеция живеят със сърдечно-съдови заболявания, се отнася за 2018 г. и се основава на специално поръчана статистика от Националния съвет по здравеопазване и социални грижи, dnr 30687/2018.
  2. Hansson GK. Атеросклероза (втвърдяване на артериите). Вътрешни болести. Актуализирано 12 юли 2020 г.
  3. Информационен лист. Сърдечно-съдови заболявания (ССЗ). Световна здравна организация (СЗО). 11 юни 2021 г.
  4. 1177 Ръководството за грижи. Сърдечен удар. Актуализирано 23 юни 2021 г.
  5. 1177 Ръководството за грижи. Инсулт. Актуализирано 11 февруари 2020 г.