Със своята цялостна дейност Амджен се стреми да служи на пациентите, като трансформира обещанията на науката в лекарства, които ефективно лекуват, а и дори спасяват човешки живот. Във всичко което правим, ние сме ръководени от нашата мисия и ценностна система.

 • Представяне

 • Виж видео транскрипта

Какво ни прави различни в Амджен – нашият екип, нашите ценности

Aмджен е пионер в биотехнологиите с мисия да служи на пациентите.

The mission of Amgen is really to serve patients.
We all know the purpose of our work is to serve patients.
Our mission is to be of service to patients through our daily activities.
What drew me to Amgen is really, really sincerely and authentically a company that puts patients at the center.
Our aspiration as a company is to be the best human therapeutics company in the world.
We don't aspire to be mediocre or just average. We want to be the best.
To be science-based means to be data-driven.
Science is what I do here. Science is what drives discovery.
Being science-based means we use an analytical approach to ask tough questions and solve complex problems.
We compete every day to provide a competitive advantage.
We motivate each other, we challenge each other so that we can perform our best.
To be ready to compete, but at the same time, we have to do it in a very respectful way.
Amgen brings value to patients by bringing safe and effective molecules.
You're not just looking at how you can make dollars, you're really looking at what is the science behind it and how can you achieve something for patients.
Amgen finds a way to reward the people. It's not only financially, but it can also be by providing feedback, by really recognizing the people.
Compliance and ethical behavior is not the option. It's a kind of a fundamental and a basic things.
We see it's not the ends that justify the means. It's how we get there that's just as important.
Trust and respect is one of the fundamental Amgen values. It's also essential for what we do at Amgen.
The company trusts that we will do a good job. The company trusts in our engagement.
I am seeing that quality is one of the most important things.
Amgen has a deep commitment to quality, whether it's designing programs and protocols to actually manufacturing the medication and then executing on the delivery of those products.
Without the collaboration of not just different teams, but I'd say different teams in different countries, we wouldn't be who we are today.
Working teams also means trust and support other team members to make critical decisions.
I like the sentence that says that alone you go faster, but together you go further.
What we feel now is a sense of community.
Collaborating, communicating, and being accountable is about engaging all of the stakeholders and keeping them involved.
It's important that we have diverse teams, that we trust each other, and that we collaborate at all levels.
To me, it means sharing your perspectives, listening actively to everyone else's perspectives and standing behind your work.
It's the science behind the molecules. It's the team, the friends that I have within the company.
It is also extremely satisfying to know that what you do gives such a significant contribution to the lives of others. That what you do is really meaningful.
A belief that we can bring the best out of each other to ensure that we do the best for our products and hence for our patients as well.
This is how we do business.

Нашата Мисия

Да служим на пациентите


Нашите Ценности

 • Да се стремим към успеха и да печелим

  Работим, за да бъдем конкурентни и да постигаме бързо висококачествени резултати. Победата изисква поемане на рискове. Не можем да съществуваме единствено, уповавайки се на предишни постижения. Въпреки че се стремим към успеха, ние поддържаме високи етични стандарти и изискваме почтеност във всички области на взаимодействие с нашите конкуренти, клиенти и партньори.

 • Да се уповаваме на науката

  Успехът ни се дължи на значими открития, приемственост и непрестанни подобрения във всички сфери на работата ни чрез прилагането на научния метод. Ние гледаме на научния метод като на многоетапен процес, който включва правилно планиране на експерименталната дейност, събиране и анализиране на данни, както и рационално вземане на решения. Този метод не е субективен или емоционален, а по-скоро е логически, отворен и рационален. Научният метод се цени изключително и се прилага във всички части на организацията.

 • Да създаваме стойност за пациентите, служителите и акционерите

  Стойността, която създаваме е с фокус върху нуждите на пациентите. Амджен създава работна среда, която предлага възможности на служителите да достигнат пълния си потенциал. Ние се борим да осигурим на акционерите си изключителна дългосрочна възвращаемост, като същевременно балансираме между нуждите на пациенти, служители и акционери.

 • Да бъдем етични

  Ние сме водени от сремежа към прилагането на най-високите етични стандарти във всичко, което правим.

 • Да се доверяваме и да се уважаваме един друг

  Всяка длъжност в Амджен е важна и всеки служител на Амджен е важен. Ние привличаме служители с умения и осигуряваме среда, която подпомага включването, уважението, индивидуалната отговорност и различните ценности. Доверието се укрепва чрез лична инициатива и чрез бързо постигане на качествени резултати.

 • Да гарантираме качество

  Качеството е крайъгълният камък на всички наши дейности. Ние търсим най-висококачествените информация, решения и хора. Ние създаваме висококачествени продукти и услуги. Качеството е вплетено в основата на всичко, което правим.

 • Да работим в екипи

  Нашите екипи работят бързо, за да доведат научните открития от лабораторията през научната и развойна дейност до клиничната практика. Разнородни екипи работят заедно, за да генерират най-добрите решения за пациенти, служители и акционери. Структурата на нашия екип осигурява възможности за служителите на Амджен да повлияят развитието на организацията, да получат по-широка перспектива за своето развитие в рамките на Амджен, и да достигнат своя пълен потенциал.

 • Да си сътрудничим, да общуваме и да бъдем отговорни

  Лидерите в Амджен търсят мнението и приноса на ключови експерти и ги включват във вземането на важни решения, като отчитат различните виждания, противоположните гледни точки и открития диалог. След вземането на едно решение, те ясно, открито и своевременно го комуникират, а отговорността за резултатите и за бързото приложение на решението е както на лидера, така и на членовете на екипа.

 • Амджен в България

  Като част от международната си програма за глобално развитие, която цели разширяване на нейната мрежа и по-добър достъп до нейните жизненоважни лекарства, Амджен официално откри свой филиал и постави началото на своята самостоятелна дейност в България на 2 октомври 2009г. В съответсвие с мисията, ценностите и принципите си, и отчитайки, че биотехнологичните лекарства са някои от най-новите и ефективни начини за борба със сериозни болести като онкологични и бъбречни заболявания и остеопороза, Амджен работи в партньорство с българската научна общност и здравните институции, за да осигури достъп до жизненоважните лекарствени продукти на пациентите в България.

  Над десет години Амджен присъства в страната с една богата програма от клинични проучвания, в които участват множество клинични центрове и пациенти.