• I. Събиране, използване и разкриване на лични данни

  A. Информация за участници в клинични проучвания

  Ако имате въпроси за вашето участие в клинично проучване, се свържете с главния изследовател по проучването и/или вижте формуляра за информирано съгласие и останалите документи за проучването, които са Ви предоставени.

  B. Информация за пациенти

  Ако се свържете с Amgen във връзка с вашето участие в някоя от нашите програми за подкрепа на пациенти или с вашето използване на някой от нашите продукти или услуги, включително за да съобщите за нежелано събитие („страничен ефект“) или за дефект или проблем с качеството на продукта на Amgen, който сте получили, може да ви попитаме за конкретни факти, включително инициали на пациента, възраст, пол и лекуващ лекар. Може да използваме предоставената от Вас информация при изпращане на доклади до регулаторни агенции, както се изисква по закон (напр. Федералната агенция по храните и лекарствата в САЩ; Европейската агенция по лекарствата), и/или за целите на осигуряване на качеството или оказване на подкрепа по отношение на управляваните програми. Също така може да използваме информацията, за да се свържем с лекуващия лекар, за да проследим последствията от нежелано събитие („страничен ефект“), свързано с употребата на наш продукт.

  Може да разкрием личните ви данни на трети лица, които извършват работа от наше име, например оператори от нашите телефонни центрове, и други организации, които ни помагат да отговаряме и да обработваме вашите запитвания и доклади за вашият опит с продукта.

  C. Информация за медицински специалисти и техния персонал

  Ако сте медицински специалист, прочетете нашата декларация за защита на личните данни за медицински специалисти.

  D. Информация за потребители на нашия уебсайт

  Всички потребители на нашия уебсайт

  По смисъла на настоящата декларация лични данни са всяка информация, която позволява или може да бъде използвана за установяването на вашата самоличност, например вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес.

  С използването на нашия сайт потвърждавате, че сте прочели настоящата декларация за защита на личните данни и приемате нашите условия за ползване.

  Amgen обработва личните Ви данни на едно от следните правни основания: (А) законни бизнес цели, (Б) когато сте предоставили съгласие, (В) когато това е необходимо за спазване на правните и регулаторни задължения на Amgen и (Г) когато това е необходимо за изпълнение на сключен с Вас договор.  • Професионални и научни дейности на Amgen
  • Рекламиране и оценяване на продуктите и услугите на Amgen
  • За да разберем по-добре как нашите продукти се използват при лечение на заболяванията, за които се предлагат.
  • За да създадем обобщени данни, които ще се използват за бизнес целите на Amgen, включително научноизследователска дейност, усъвършенстване на нашите продукти и изготвяне на анализи, които може да ни помогнат да подобрим предоставяните от нас услуги. В някои случаи тези обобщени данни може да са получени от комбинация на лични данни, които сте решили да предоставите на нашия уебсайт, и лични данни, предоставени от други негови потребители.

  • За целите на правилата за докладване по отношение на безопасността и за фармакологична бдителност; ако се свържете с Amgen във връзка с вашата употреба на някой от нашите продукти, може да включим предоставената от вас информация в доклади за безопасността, които сме длъжни да представим на регулаторните агенции (напр. Федералната агенция по храните и лекарствата в САЩ или Европейската агенция по лекарствата). Също така може да използваме информацията, за да се свържем с лекуващия лекар с цел проследяване на последствията от нежелано събитие, свързано с употребата на наш продукт.

  • За да ви дадем достъп до онлайн услуги на Amgen, например въпросници, проучвания за здравето, инструменти за управление на грижите, оценки на качеството на положените грижи или други онлайн събития.
  • За да можете да участвате в дискусионни форуми или чатове, организирани от Amgen.

  Съхраняваме запис на IP адреса на вашия компютър. Ще можем да свържем конкретен IP адрес лично с вас само ако ни предоставите информация, която позволява установяването на вашата самоличност, докато използвате нашия уебсайт. Може да използваме IP адреса на вашия компютър, за да поддържаме комуникация с вас, докато се придвижвате между страниците на нашия уебсайт, и да персонализираме съдържанието на уебсайта.

  Събираме информация за използването на нашия уебсайт чрез бисквитки („cookies“). Ще можем да свържем тази информация лично с вас само ако ни предоставите информация, която позволява установяването на вашата самоличност, докато използвате нашия уебсайт. Може да използваме данните, които получаваме с помощта на бисквитки:

  • за да персонализираме вашето взаимодействие с уебсайта, като предвиждаме информацията и услугите, които може да ви интересуват;
  • за да подобрим функционирането на нашия уебсайт, като наблюдаваме трафика в популярни области, и за да променим услугите и информацията, които предоставяме, според изискванията на клиентите; и
  • за нашите бизнес цели, включително за работата на нашия уеб сайт, както и за изследвания и продуктови анализи, които да ни помогнат да подобрим начина, по който предлагаме нашите продукти.

  За повече информация относно използването на бисквитки от Amgen вижте нашата Политика, свързана с „cookies“

  Физически лица, които се регистрират, за да ползват нашите онлайн услуги и информация

  Ако решите да се регистрирате, за да използвате нашата онлайн информация и услуги, може също така да събираме и използваме личните данни, които ни предоставяте (например вашето име и данни за контакт), за да ви изпратим потвърдителен имейл за вашата регистрация и за да отговорим на вашите въпроси. По ваша заявка може също така да ви изпратим имейли с информация, която смятаме, че може да ви интересува, включително информация за нашите продукти и услуги.

  Физически лица, които участват в нашите интерактивни онлайн услуги

  Ако изберете да участвате в нашите интерактивни онлайн услуги (включително здравни въпросници и инструменти за управление на грижите), ще съберем личните данни, които изберете да разкриете (които може да включват здравна информация), и ще ги анализираме, за да открием нови факти, които може да ни помогнат да разберем как нашите продукти се използват за справяне с болестите, за които се предлагат. Въпреки че данните, които предоставяте чрез тези интерактивни услуги, може да не позволява установяването на вашата самоличност, ние може да ги свържем с други данни, които ни предоставяте другаде на нашия уебсайт, които всъщност позволяват установяването на вашата самоличност. Може да комбинираме тези данни с данни, получени от други потребители на уебсайта, за да създадем обобщени данни, които ще използваме за нашите бизнес цели, включително изследвания и анализи, които да ни помогнат да усъвършенстваме и да предлагаме по-добре нашите продукти.

  E. Информация за кандидати за работа

  В нашия уебсайт можете да преглеждате предложения за работа и да изберете да кандидатствате за свободни позиции. За допълнителна информация относно личните данни, които може да бъдат събрани като част от заявление за работа, вижте декларацията на Amgen за защита на личните данни при кандидатстване за работа на: https://careers.amgen.com

  F. Информация за други физически лица

  Ако сте медицински специалист или здравна организация, ваша отговорност е да получите разрешение и съгласие от своя пациент за предоставяне на неговите лични здравни данни на Amgen чрез нашите уебсайтове. Това важи и когато въвеждате лични данни от името на някого; т.е. ако сте болногледач. С подаването на тази информация декларирате и гарантирате, че сте получили разрешение от пациента за това. Обърнете внимание, че е забранено оповестяването на пациентска информация в дискусионен форум или чат, организиран от Amgen.

  G. Разкриване пред изпълнители и доставчици

  Имаме отношения с различни изпълнители и доставчици, които ни помагат да проектираме и поддържаме нашите компютърни системи и сигурност, да отговаряме на имейли и запитвания от клиенти, да анализираме нашите данни и да създаваме специални реклами. Не упълномощаваме нашите изпълнители и доставчици да използват информацията на нашите клиенти за цели, които не са свързани с нашите договорни отношения с тях.

  H. Предаване в чужбина

  Amgen е многонационално дружество със седалище в САЩ. Amgen разполага с центрове за данни по целия свят, включително в Европейския съюз и САЩ. Amgen може да обработва лични данни в глобални бази данни, достъпни за упълномощен персонал на Amgen по целия свят.

  Прехвърлянията извън Европа се извършват в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни и съгласно една от посочените по-долу предпазни мерки. Независимо от това къде се събират или обработват вашите лични данни, Amgen декларира и гарантира, че доставчиците на услуги прилагат подходящи административни, технически и физически мерки за защита на вашите данни.

  Получатели Трансфер на лични данни до държави, в които според Европейската комисия не е налице адекватно ниво на защита на личните данни Допълнителна информация
  Група от дружества Amgen Задължителни корпоративни правила (ЗКП) на Amgen За информация относно ЗКП на Amgen или за да подадете жалба за обработка на личните ви данни в нарушение на ЗКП, посетете www.amgen.com/bcr
  Доставчиците обработват лични данни съгласно указанията на Amgen. Типови договори (стандартни договорни клаузи) във формуляр, одобрен от Европейската комисия

  За информация относно типовите договори, включително тяхното съдържание, посетете: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en

  За повече информация относно използването на типови договори от страна на Amgen се свържете с отдел „Защита на личните данни“ (Privacy Office) на Amgen на privacy@amgen.com


 • II. Връзки към други уебсайтове

  Уебсайтовете на Amgen съдържат връзки към други уебсайтове, които смятаме, че може да намерите за полезни и информативни. Имайте предвид обаче, че не одобряваме или препоръчваме съдържанието или услугите на тези сайтове и че не носим отговорност за практиките за защита на личните данни, прилагани от тези други сайтове. Препоръчваме ви да се запознаете и да прочетете декларацията за защита на личните данни на всеки сайт, който посещавате. Не забравяйте, че твърденията в настоящата декларация за защита на личните данни важат само за информация, събрана от Amgen.

 • III. Кобрандирани уебсайтове

  Вашите лични данни ще бъдат достъпни единствено за Amgen и трети лица, които обработват лични данни съгласно указанията на Amgen в качеството на обработващи данни. Може да използваме трети лица за предоставяне на услуги и информация на нашите уебсайтове и може да предоставяме кобрандирани услуги в партньорство с други трети лица, с които Amgen си сътрудничи (например други фармацевтични компании), при условие че дадете съгласие за подобно използване. Разкриването и използването на лични данни от трети лица, действащи съгласно указанията на Amgen, е уредено с договори, в които се изисква подходяща защита на личните данни.

  В кобрандиран сайт ще видите на своя екран както логото на Amgen, така и логото на партньора по кобрандиране. За да получите достъп до услугите, предлагани на кобрандиран сайт, може да се наложи да попълните нов онлайн регистрационен формуляр, като тази регистрационна информация може да бъде споделена с партньорите на Amgen по кобрандиране.

  Когато се изисква от приложимите закони, правила и разпоредби, ще разкриваме лични данни пред регулаторни органи и комисии по етика, а при определени ограничени обстоятелства Amgen може да е длъжна да предостави личните ви данни в отговор на съдебна заповед, призовка или заповед за обиск, както и съгласно закон или регламент.

  Няма да продаваме или разкриваме пред несвързано трето лице пряко или непряко идентифицираща информация или лични здравни данни, които предоставяте на нашия сайт.

 • IV. Нашата политика по отношение на децата

  Вашите лични данни ще бъдат достъпни единствено за Amgen и трети лица, които обработват лични данни съгласно указанията на Amgen в качеството на обработващи данни. Може да използваме трети лица за предоставяне на услуги и информация на нашите уебсайтове и може да предоставяме кобрандирани услуги в партньорство с други трети лица, с които Amgen си сътрудничи (например други фармацевтични компании), при условие че дадете съгласие за подобно използване. Разкриването и използването на лични данни от трети лица, действащи съгласно указанията на Amgen, е уредено с договори, в които се изисква подходяща защита на личните данни.

  В кобрандиран сайт ще видите на своя екран както логото на Amgen, така и логото на партньора по кобрандиране. За да получите достъп до услугите, предлагани на кобрандиран сайт, може да се наложи да попълните нов онлайн регистрационен формуляр, като тази регистрационна информация може да бъде споделена с партньорите на Amgen по кобрандиране.

  Когато се изисква от приложимите закони, правила и разпоредби, ще разкриваме лични данни пред регулаторни органи и комисии по етика, а при определени ограничени обстоятелства Amgen може да е длъжна да предостави личните ви данни в отговор на съдебна заповед, призовка или заповед за обиск, както и съгласно закон или регламент.

  Няма да продаваме или разкриваме пред несвързано трето лице пряко или непряко идентифицираща информация или лични здравни данни, които предоставяте на нашия сайт.

 • V. Вашите права/избори във връзка със защитата на личните данни (включително достъп и коригиране на лични данни и подаване на жалби във връзка със защитата на личните данни)

  • Как можете да осъществите достъп, коригирате или изтриете вашите лични данни, които обработваме?

   Имате право да поискате достъп, коригиране/актуализиране или изтриване на вашите лични данни (включително вашата здравна информация). Можете по всяко време да подадете искане за това, като се свържете с вашия служител по защита на данните на privacy@amgen.com или на адрес: гр. София, ул. Казбек 63, ет. 5. Ще ви предоставим достъп до информацията, която съхраняваме за Вас, и ще коригираме/актуализираме или ще изтрием информацията, която ни е предоставена от медицински специалист или от потребител относно нежелана лекарствена реакция.

   Не е технологично възможно да се премахне всеки запис на ваша информация от нашите сървъри. Необходимостта от архивиране на нашите системи с цел защита на информацията от случайна загуба означава, че копие от ваша информация (включително интересите ви, свързани със здравето) може да съществува в неизтриваема форма, чието намиране ще е трудно или невъзможно за нас.

   Независимо от това, когато е разрешено по закон, Amgen ще изтрие вашите лични данни (включително здравна информация), съхранявана в базите данни, които Amgen активно използва за изследвания и ежедневни стопански дейности, или съхранявана на други носители, които позволяват лесно търсене. Освен това ще полагаме необходимите усилия за неразкриване на никакви лични данни, съхранявани в неизтриваем формат, след получаване на молба за премахване от вас, освен ако това не се изисква по закон.

  • Как можете да упражнявате правото на преносимост на данните?

   Според правото на преносимост на данните можете да поискате вашите лични данни, предоставени на Amgen, да ви бъдат доставени в структуриран, често използван и машинно четим формат при спазване на определени условия. Можете да поискате тази информация, като се свържете с отдел „Защита на личните данни“ (Privacy Office) на Amgen на privacy@amgen.com

  • Подаване на жалба във връзка със защитата на личните данни до надзорен орган.

   Ако смятате, че обработката на личните ви данни от страна на Amgen е в нарушение на приложимите закони, правила или разпоредби, имате право да подадете жалба до местния надзорен орган. Можете да намерите данните за връзка с местния надзорен орган тук: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 • VI. Как съхраняваме и защитаваме личните данни

  Съхраняваме вашите лични данни в комбинация от хартиени носители и електронни файлове. Електронните файлове се съхраняват на сървъри, които се използват и поддържат от Amgen и трети лица, които са сключили договор с Amgen.

  Искаме вашите лични данни да бъдат съхранявани при възможно най-сигурни условия. За да гарантираме целостта и поверителността на личните данни (включително здравна информация), които ни предоставяте, при необходимост може да прилагаме методи за криптиране. Като допълнителна мярка за сигурност целите лични данни (включително здравна информация) се съхраняват във физическа форма зад защитни стени и други устройства за мрежова сигурност с цел предотвратяване на достъп от страна на нарушители.

  Amgen обработва личните ви данни за периода, необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящата декларация за защита на личните данни, и съхранява личните ви данни в съответствие с разпоредбите на съответните закони и регламенти.

  Спазваните критерии се определят от:

  • Целта на събраните лични данни и изпълнението на тази цел.
  • Основанието за събиране на личните данни: например ако сте дали съгласие, можете да го оттеглите по всяко време.
  • Задължителни периоди на съхранение, предвидени в договорни и регулаторни изисквания.
 • VII. За връзка с нас

  Ако имате въпроси или коментари относно настоящата декларация за защита на личните данни, желаете да подадете жалба, да получите достъп или да поправите личните си данни, или да поискате повече информация за конкретна дейност по обработване, се свържете с вашия служител по защита на данните Amgen на privacy@amgen.com или на адрес гр. София, ул. Казбек 63, ет. 5.