Хронична бъбречна недостатъчност (ХБН)

Хроничната Бъбречна Недостатъчност (ХБН) е необратимо заболяване на двата бъбрека, при което организмът изгубва способността си да филтрира токсичните вещества в кръвта и тогава пациентът, който страда от нея, се нуждае от лечение, заместващо бъбречната функция (диализа или трансплантация), за да се поддържа животът.

Главните причини за ХБН включват захарния диабет, високото артериално налягане или наследствени заболявания и други.

Диализата е лечебен метод, който частично замества функцията на бъбреците. Съществуват две главни разновидности: хемодиализата (диализа, извършвана върху кръвта) и перитонеалната диализа (диализа, извършвана при перитонеума).

ХБН причинява усложнения, които изискват специфично поведение за избягване на сериозни последствия. Анемията и нарушенията при костния метаболизъм са две от главните усложнения.

Анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност

Анемията се получава, когато има недостиг на червени кръвни телца. Червените кръвни телца пренасят кислорода от белите дробове до цялото тяло, като осигуряват енергията, от която се нуждае за ежедневната си дейност. Тези клетки се създават по естествен начин в костния мозък чрез един процес, наречен Еритропоеза (Eritropoyesis), благодарение на действието на едно вещество, произвеждано от бъбреците, наречено Еритропоетин (ЕПО).

Анемията е често усложнение при ХБН. Бъбреците престават да функционират адекватно и вече не са в състояние да произвеждат достатъчно количество EПO. Липсата на този белтък води до намаляването на количеството на червените кръвни телца и като следствие от това до анемия.

Главните симптоми включват умора, слабост, главоболие, трудност при дишането, замайване, сърцебиене и сънливост.

Когато анемията не се лекува, тя може да причини сериозни проблеми и да предизвика влошаването на здравето, като повиши рисковете от сърдечни усложнения.

Вторичен хиперпаратироидизъм при хронично бъбречно заболяване

  • Паратироидните жлези са четири жлези, разположени в шията, които произвеждат паратиреоидния хормон (PTH) за подпомагане на контролирането на калциевия метаболизъм в организма.
  • Калцият е много важен елемент за правилното функциониране на костната система, мускулите, нервната система и сърцето.
  • Балансът му е резултатът от едно много фино взаимодействие между бъбреците, паратироидните жлези, червата и костите.
  • Пациентите с Хронична Бъбречна Недостатъчност (ХБН) на диализа страдат от нарушения на калциевия баланс, които нарастват с отслабването на бъбречните функции, като причиняват увеличение на производството на PTH, в опитите да се поддържат стабилни нивата на посочения елемент. Непрекъснатото стимулиране води до това, че паратироидните жлези работят прекалено много, като заболяват, причинявайки така наречения Вторичен хиперпаратироидизъм (ВХПТ).
  • ВХПТ е свързан с прекаленото повишаване на PTH, калция и фосфора. Ако не се лекува своевременно, се развиват костни заболявания, получават се фрактури, калциране на меки тъкани и калциране на кръвоносните съдове, което се свързва с по-висок риск от сърдечно-съдови усложнения, хоспитализация и смъртност.
  • Лечението е сложно и се отчита, че до 30% от пациентите не успяват да контролират проблема, въпреки прилагането на диета, диализа, витамин D, калций и други медикаменти.