Правилното етично поведение и прозрачност са важни основи на нашата работа - това се отнася както вътрешно за всички наши служители, така и външно за сътрудничеството с партньори, клиенти и доставчици на услуги. Ние ръководим нашия бизнес етично, като същевременно спазваме законите и разпоредбите, които се прилагат за нашата индустрия във всяка държава, в която работим. Нашият Кодекс за поведение и Политика за съответствие се прилагат за всички сайтове, филиали и офиси на Амджен.

В Амджен всеки служител има достъп до различни инструменти и информация, които да му помогнат да постъпи правилно и да действа етично. Това включва нашия Кодекс за поведение, по който служителите ни получават годишно обучение, нашата Политика за съответствие и Горещата линия за бизнес поведение, където служителите могат да изразяват своите притеснения, да задават въпроси и да получават съвети.

НАЙ-ВАЖНИТЕ АСПЕКТИ ОТ НАШИЯ КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ И НАСОКИ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ

  • Борба с подкупите и корупцията: Амджен няма да толерира действия или опити за неправомерно влияние върху държавни служители или лица, за да осигури неправомерно предимство за търговските интереси на Амджен.
  • Антитръстова и нелоялна конкуренция: Амджен не толерира никакви бизнес сделки или дейности, които нарушават антитръстовите закони и законите за конкуренцията на страните, в които работи.
  • Бизнес поведение, докладване и гарантирана сигурност: Амджен предлага на служителите възможност, без наказание или сплашване, да изразят загриженост относно бизнес поведението на Амджен и да докладват за потенциални нарушения.
  • Конфликт на интереси: Служителите на Амджен имат отговорност да избягват ситуации, в които лични интереси, външни дейности, финансови интереси или взаимоотношения са в конфликт или дори изглеждат в конфликт с интересите на компанията.
  • Околна среда, здраве и безопасност: Амджен се ангажира с високи постижения в областта на околната среда, здравето и безопасността.
  • Търговия с вътрешна информация: Политиката на Амджен за търговия с вътрешна информация се прилага за всички служители във всички офиси на Амджен, както и за членове на техните семейства, членове на домакинството, консултанти, договорни и временни работници – дори ако дейностите, забранени в политиката, не са незаконни в тази държава.
  • Взаимодействия с доставчици на здравни услуги: Амджен изисква всички взаимодействия с доставчици на здравни услуги и други клиенти да са в съответствие с всички приложими закони и да отговарят на най-високите стандарти за професионална етика и отчетност.
  • Работно място без тормоз и дискриминация: Амджен не толерира тормоз – от или към служители, или от или към тези, с които Амджен има бизнес, официални или професионални отношения.
  • Защита на личните данни: Амджен се ангажира със законната обработка на личните данни, събрани, съхранявани и използвани от компанията. Ние уважаваме поверителността. Всеки в компанията има роля в защитата и сигурността на личните данни. Всички опасения, свързани с потенциално и/или действително нарушение на сигурността на личните данни, ще бъдат подробно проучени.