Остеопороза

Oстеопорозата е системно скелетно заболяване, характеризиращо се с понижена костна маса и променена микроархитектура на костната тъкан, водещи до повишена чупливост на костта и риск от фрактури.

Остеопорозата може също така да бъде дефинирана като измерване на костната минерална плътност (КМП) по-малка или равна на 2.5 стандартни отклонения (T-score≤-2.5) под средната КМП на референтна популация от млади и възрастни индивиди. КМП най-често се измерва посредством двойно енергийна рентгенова абсорбациометрия (DXA).

Дефиницията на Националната фондация за остеопороза (NOF) също може да бъде съпоставена с T-score или с фрактура на бедро или прешлен при възрастен при отсъствие на травма.

Скелетът е изграден от два вида кост: трабекуларна и кортикална. Кортикалната кост изгражда приблизително 80% от скелета - дългите кости и външните повърхности на плоските кости. От трабекуларна кост са изградени до голяма степен прешлените и краищата на дългите кости, тя се намира и във вътрешността на плоските кости.

Скелетът е подложен на непрекъснат и координиран процес на костно ремоделиране. Това е процес, протичащ през целия живот и независещ от пола, при който зрялата костна тъкан се отстранява от скелета чрез остеокластите (процес, наречен костна резорбция) и се образува нова костна тъкан от остеобластите (процес, наречен осификация). Увеличаване на остеокласт-медиираната костна резорбция е причина за бързото намаляване на костната маса.Тъй като 60% до 70% от здравината на костите се дължи на костната маса, нейното намаляване води до повишаване на тяхната чупливост и повишен риск от фрактури.

Понижаването на нивото на естрогените по време на менопауза при жените може да доведе до намалена костна плътност и повишен риск от постменопаузална остеопороза (ПМО). На свой ред, намалената костна минерална плътност (КМП) води до чупливост на скелета, съпътствана от повишен риск от остеопоротични фрактури.

При мъжете, свързаната с възрастта загуба на костна тъкан се дължи предимно на намаленото костно образуване. В същото време след навършване на 20 години, костната резорбция преобладава пред ремоделирането, костната минерална плътност започва да намалява с ~ 4% на десетилетие. При мъжете над 65-годишна възраст нивата на тестостерона и естрадиола намаляват значимо, а ниското ниво на хормоните също играе важна роля при костното ремоделиране.

Остеопоротичните фрактури най-често засягат гръбнака, бедрото и предмишницата. Тези фрактури се увеличават стъпаловидно с напредване на възрастта и са най-важната причина за смъртността и инвалидизацията при възрастното население. Тъй като населението все повече застарява, очаква се бремето на остеопорозата да нарасне значително. Бедрените фрактури са инвалидизиращи и заедно с вертебралните фрактури се свързват със значително високо ниво на смъртност. През последните десетилетия в света се разви истинска епидемия от остеопороза и остеопорозни фрактури, като честотата им нарасна повече от 2 пъти. Понастоящем около 40 % от всички жени над 50-годишна възраст са претърпели поне едно счупване. През 2000 година остеопорозата бе определена като третото социално-значимо заболяване в света (след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания), с прогноза да заемат второ място през 2020 година. На планетата приблизително 200 милиона души страдат от остеопороза. Очаква се до 2030 година броят на остеопорозните фрактури да се удвои. Счупването на бедрената шийка води до повишение с 10-20 % на смъртността в рамките на 1 година и поне една четвърт от пациентите с такива счупвания имат нужда от продължителен престой в болнични заведения.

Четири основни рискови фактора за фрактура:

  ниска стойност на КМП
 • предхождаща фрактура при минимална травма след 50-годишна възраст
 • възраст
 • семейна анамнеза за остеопороза (счупвания на бедрена шийка при минимална травма у сестри, майки и бащи след 50-годишна възраст).

Други рискови фактори:

 • тютюнопушене
 • повишен прием на алкохол
 • падане
 • приложение
 • на глюкокортикоиди

Грижи за профилактика и лечение на остеопорозата:

 • Да се упражнявате редовно – ходене, джогинг, танцуване и др.
 • Консумирайте храни богати на минерали, които са нужни за здрави кости.
 • Да спазвате здравословна, богата на калций диета. Препоръчителният дневен прием на калций при постменопаузални жени е 1300мг. на ден. Млечните продукти (мляко, сирене), са най-добрия източник на калций. Зелените зеленчуци, както и ядките също са източник на калций.
 • Да осигурите необходима дневна доза витамин D, който помага за абсорбцията на калция. Пероралният прием на витамин D е препоръчителен при постменопаузални жени. Витамин D също така се произвежда в кожата под действие на слънчевите лъчи.
 • НЕ пушете.
 • НЕ приемайте големи количества алкохол.
 • За повече информация, както и за необходимостта от прием на Калций и Витамин D, се консултирайте с лекар.
amgen
amgen

За повече информация, моля посетете: