Амджен изгради организация, отличаваща се с учени от световна класа, притежаващи талант при прилагането на новите подходи за лечение на болести. Нашата стратегия за научноизследователска и развойна дейност има за цел да съгласува и ангажира нашия талант, да даде приоритет на иновациите и да използва научните възможности.

Чрез обединението на технологиите и биотехнологиите ние достигнахме решаващ момент в откриването и разработването на лекарства. Научният успех на Амджен се корени в уникалните способности, които включват: