1680 София
Ул. Казбек 63, ет. 5
Бизнес Център Виридиан
тел.: + 359 2 424 74 24
факс: + 359 2 424 74 50

В случай, че имате съобщение за нежелана лекарствена реакция с продукт на Амджен, моля, попълнете приложената форма и я изпратете на e-mail: safety-bulgaria@amgen.com или се обадете на тел: +359 (0)2 424 7420 Спешен телефон извън работно време: +359 882 264 227

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕЖЕЛАНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕАКЦИЯ

Амджен България и Изпълнителната Агенция по Лекарствата (ИАЛ) Ви напомнят, че съгласно изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, медицинските специалисти са длъжни да съобщават на притежателите на разрешението за употреба и на ИАЛ всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция. Подробна информация за изпращане на cъобщенията е поместена на интернет страницата на ИАЛ.

Ако имате запитване за медицинска информация, моля попълнете приложената форма и я изпратете на e-mail: eu-bg-medinfo@amgen.com или се обадете на тел: +359 (0)2 424 7440

ФОРМА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКО ЗАПИТВАНЕ

Лекарствена безопасност

Амджен се ангажира с безопасността на пациента и постоянно наблюдава безопасността и качеството на своите продукти.
Нежелани лекарствени реакции и проблеми с качеството на продуктите трябва да бъдат докладвани.
В случай, че имате съобщение за нежелана лекарствена реакция с продукт на Амджен моля, попълнете приложената форма и я изпратете на e-mail:
safety-bulgaria@amgen.com
или се обадете на тел: +359 (0)2 424 7420 Спешен телефон извън работно време: +359 882 264 227

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕЖЕЛАНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕАКЦИЯ

Медицинска информация

Добре дошли в секцията за Медицински специалисти на уебсайта. Амджен работи с медицинските специалисти като им предоставя информацията, която им e необходима, за да служат на пациентите.
Ако имате запитване за медицинска информация, моля попълнете приложената форма и я изпратете на e-mail: eu-bg-medinfo@amgen.com или се обадете на тел: +359 (0)2 424 7440

ФОРМА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКО ЗАПИТВАНЕ