Борим се с най-тежките болести в света

  • Представяне

  • Виж видео транскрипта

Отговорите за лечение на болести са в нашата биология

Ние в Амджен вярваме в подхода „биологията на първо място“. Ние използваме авангардна наука и технологии, за да изучаваме най-фините биологични механизми в търсене на терапии, които ще подобрят живота на тези, които страдат от болести.

This is our textbook

This is our reference library

This is our lecture hall

This is our research lab

The knowledge that will help us better understand some of the world's most

harmful diseases is filed away in our biology.

It's written in our DNA.

[Applause]

At Amgen we are both students and teachers of human biology.

Before we attack a disease, our researchers study it closely to understand its mechanisms.

[Music]

To watch the body's most subtle changes, inside and out.

We are scholars in vigilant pursuit of the vital information that may transform Lives.

Over decades Amgen has developed a deep expertise in biotechnology, mastering the complex art and science of engineering new medicines through the use of living cells.

And now with unprecedented genetic information available on a large scale and more sophisticated analytic tools, we're connecting the dots between DNA and disease, allowing us to approach the development of promising new medicines with greater understanding.

We're working to turn the tide on cancer and cardiovascular disease - the leading causes of death in the world today.

We're seeking to help more people suffering from crippling rheumatoid arthritis and we're providing critical treatments for bone disease and other serious illnesses.

At Amgen,

we observe,

we theorize,

we test,

and if we come up short,

we regroup,

rethink, and attack the problem again. And on those days where we hit the mark, disease suffers another blow. Humanity takes another step forward. Then we get back to work, searching for the answers that lie deep within us. Amgen.

Знамето на Амджен се развява срещу сграда и небе
Нашата компания

Амджен е компания, основана на ценности, дълбоко вкоренена в науката и иновациите за трансформиране на нови идеи и открития в лекарства за пациенти със сериозни заболявания.

Учените работят върху молекулярна диаграма върху чиста дъска
Нашата наука

Амджен е пионер в науката за използване на живи клетки за производство на биологични лекарства.

Учени на работа в лаборатория, държащи пипета, докато пълнят епруветки
Нашите терапевтични области

Амджен България се фокусира върху пет терапевтични области: сърдечно-съдови заболявания, онкология, възпаление и остеопороза.

Лабораторен работник проверява спринцовки
Нашите лекарства

Лекарствата на Амджен лекуват сериозни заболявания и обикновено се отнасят към заболявания с ограничен брой възможности за лечение.

Ръце, изрисувани като глобус и стиснати една в друга
Нашата отговорност

Създаването на положителна промяна в света е в основата на това, което правим в Амджен – и то надхвърля производството на жизненоважни лекарства.

Бизнесдама, използваща цифров таблет по време на среща
Новини

Амджен се ангажира да предоставя на медиите навременна и точна информация. Този раздел предлага ключови ресурси за журналисти, редактори и други медийни специалисти.