×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg??

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg?

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

ЕВРОПЕЙСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА AMGEN ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Декларация на Amgen за защита на личните данни в Европа

Amgen Inc. и/или нейните филиали и партньори по кобрандиране (заедно наричани „Amgen“, „ние“ или „наши“) са поели ангажимент да зачитат неприкосновеността на вашия личен живот и да защитават вашите лични данни. В настоящата декларация са описани практиките на Amgen за защита на личните данни.

Ако сте медицински специалист, прочетете нашата декларация за защита на личните данни за медицински специалисти.

Amgen ще използва вашите лични дании в съответствие с приложимите законови изисквания.

Насърчаваме всички потребители на нашия уебсайт да прочетат внимателно настоящата декларация за защита на личните данни, за да научат повече за политиките и практиките, които сме разработили, за да защитим личните данни, включително лични здравни данни, и да разберат по-добре отношенията ни с трети лица, които може да имат достъп до тези данни.

 • I. Събиране, използване и разкриване на лични данни

 • II. Връзки към други уебсайтове

  Уебсайтовете на Amgen съдържат връзки към други уебсайтове, които смятаме, че може да намерите за полезни и информативни. Имайте предвид обаче, че не одобряваме или препоръчваме съдържанието или услугите на тези сайтове и че не носим отговорност за практиките за защита на личните данни, прилагани от тези други сайтове. Препоръчваме ви да се запознаете и да прочетете декларацията за защита на личните данни на всеки сайт, който посещавате. Не забравяйте, че твърденията в настоящата декларация за защита на личните данни важат само за информация, събрана от Amgen.

 • III. Кобрандирани уебсайтове

  Вашите лични данни ще бъдат достъпни единствено за Amgen и трети лица, които обработват лични данни съгласно указанията на Amgen в качеството на обработващи данни. Може да използваме трети лица за предоставяне на услуги и информация на нашите уебсайтове и може да предоставяме кобрандирани услуги в партньорство с други трети лица, с които Amgen си сътрудничи (например други фармацевтични компании), при условие че дадете съгласие за подобно използване. Разкриването и използването на лични данни от трети лица, действащи съгласно указанията на Amgen, е уредено с договори, в които се изисква подходяща защита на личните данни.

  В кобрандиран сайт ще видите на своя екран както логото на Amgen, така и логото на партньора по кобрандиране. За да получите достъп до услугите, предлагани на кобрандиран сайт, може да се наложи да попълните нов онлайн регистрационен формуляр, като тази регистрационна информация може да бъде споделена с партньорите на Amgen по кобрандиране.

  Когато се изисква от приложимите закони, правила и разпоредби, ще разкриваме лични данни пред регулаторни органи и комисии по етика, а при определени ограничени обстоятелства Amgen може да е длъжна да предостави личните ви данни в отговор на съдебна заповед, призовка или заповед за обиск, както и съгласно закон или регламент.

  Няма да продаваме или разкриваме пред несвързано трето лице пряко или непряко идентифицираща информация или лични здравни данни, които предоставяте на нашия сайт.

 • IV. Нашата политика по отношение на децата

  Съдържанието и услугите на уебсайта на Amgen са предназначени за възрастни потребители. Сайтът не е предназначен за деца. Ако научим, че непълнолетен потребител е предоставил лични или здравни данни на нашия сайт или че даден доставчик доброволно е предоставил информация за пациент, който е установен за непълнолетен, ще изтрием тази информация от нашите активни бази данни, освен ако запазването на тези данни не се изисква от приложимото право.

 • V. Вашите права/избори във връзка със защитата на личните данни (включително достъп и коригиране на лични данни и подаване на жалби във връзка със защитата на личните данни)

  • Как можете да осъществите достъп, коригирате или изтриете вашите лични данни, които обработваме?

   Имате право да поискате достъп, коригиране/актуализиране или изтриване на вашите лични данни (включително вашата здравна информация). Можете по всяко време да подадете искане за това, като се свържете с вашия служител по защита на данните на privacy@amgen.com или на адрес: гр. София, ул. Казбек 63, ет. 5. Ще ви предоставим достъп до информацията, която съхраняваме за Вас, и ще коригираме/актуализираме или ще изтрием информацията, която ни е предоставена от медицински специалист или от потребител относно нежелана лекарствена реакция.

   Не е технологично възможно да се премахне всеки запис на ваша информация от нашите сървъри. Необходимостта от архивиране на нашите системи с цел защита на информацията от случайна загуба означава, че копие от ваша информация (включително интересите ви, свързани със здравето) може да съществува в неизтриваема форма, чието намиране ще е трудно или невъзможно за нас.

   Независимо от това, когато е разрешено по закон, Amgen ще изтрие вашите лични данни (включително здравна информация), съхранявана в базите данни, които Amgen активно използва за изследвания и ежедневни стопански дейности, или съхранявана на други носители, които позволяват лесно търсене. Освен това ще полагаме необходимите усилия за неразкриване на никакви лични данни, съхранявани в неизтриваем формат, след получаване на молба за премахване от вас, освен ако това не се изисква по закон.

  • Как можете да упражнявате правото на преносимост на данните?

   Според правото на преносимост на данните можете да поискате вашите лични данни, предоставени на Amgen, да ви бъдат доставени в структуриран, често използван и машинно четим формат при спазване на определени условия. Можете да поискате тази информация, като се свържете с отдел „Защита на личните данни“ (Privacy Office) на Amgen на privacy@amgen.com

  • Подаване на жалба във връзка със защитата на личните данни до надзорен орган.

   Ако смятате, че обработката на личните ви данни от страна на Amgen е в нарушение на приложимите закони, правила или разпоредби, имате право да подадете жалба до местния надзорен орган. Можете да намерите данните за връзка с местния надзорен орган тук: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 • VI. Как съхраняваме и защитаваме личните данни

  Съхраняваме вашите лични данни в комбинация от хартиени носители и електронни файлове. Електронните файлове се съхраняват на сървъри, които се използват и поддържат от Amgen и трети лица, които са сключили договор с Amgen.

  Искаме вашите лични данни да бъдат съхранявани при възможно най-сигурни условия. За да гарантираме целостта и поверителността на личните данни (включително здравна информация), които ни предоставяте, при необходимост може да прилагаме методи за криптиране. Като допълнителна мярка за сигурност целите лични данни (включително здравна информация) се съхраняват във физическа форма зад защитни стени и други устройства за мрежова сигурност с цел предотвратяване на достъп от страна на нарушители.

  Amgen обработва личните ви данни за периода, необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящата декларация за защита на личните данни, и съхранява личните ви данни в съответствие с разпоредбите на съответните закони и регламенти.

  Спазваните критерии се определят от:

  • Целта на събраните лични данни и изпълнението на тази цел.
  • Основанието за събиране на личните данни: например ако сте дали съгласие, можете да го оттеглите по всяко време.
  • Задължителни периоди на съхранение, предвидени в договорни и регулаторни изисквания.
 • VII. За връзка с нас

  Ако имате въпроси или коментари относно настоящата декларация за защита на личните данни, желаете да подадете жалба, да получите достъп или да поправите личните си данни, или да поискате повече информация за конкретна дейност по обработване, се свържете с вашия служител по защита на данните Amgen на privacy@amgen.com или на адрес гр. София, ул. Казбек 63, ет. 5.

Последно актуализирана през август 2021г.

За получаването на статистическа информация с цел персонализиране на уебсайта и подобряване на използването на този уебсайт от Вас използваме cookies (бисквитки) при първоначална регистрация и такива на трети страни. Като продължавате да използвате този уебсайт без да си промените настройките, Вие се съгласявате да използваме всички cookies или други подобни технологии на уебсайта на Амджен за целите описани в нашата политика, свързана с „cookies“ . Ако искате, по всяко време можете да промените „cookie“ настройките си.