×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg??

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg?

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

Информация относно Вашата поверителност и Изискванията за финансова прозрачност на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA)

Информация относно Вашата поверителност и Изискванията за финансова прозрачност на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA)

Амджен е поело задължения за спазване на Кодекса за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации на EFPIA. Кодексът на EFPIA изисква Амджен да разкрива публично информация относно предоставяне на стойност във връзка с отношенията на Амджен с медицински специалисти.

Ако Вие осъществявате дейност съвместно с Амджен и в резултат получите предоставяне на стойност, Амджен следва да събере и обработи лична информация за Вас, за да спази изискванията на Кодекса на EFPIA. Тази информация може да включва например Вашето име, служебен адрес и описание на плащанията или друго предоставяне на стойност, които сте получили. Информацията ще бъде публично достъпна за срок от 3 години след датата на първоначалното й разкриване, освен ако закона не предвижда различен срок. Амджен може да прехвърли тази информация на Амджен Инк. в САЩ, негови дъщерни дружества и други доверени лица, които обработват информация и действат от негово име. Обработването на информация може да бъде осъществено в държави извън тази, в която Вие пребивавате, включително държави, които може и да не изискват същото ниво на защита, което е установено в Европейското икономическо пространство. Независимо от държавата, в която информацията е събрана и се обработва, Амджен поддържа административна, техническа и физическа охрана за защита на Вашата информация.

Ако имате някакви въпроси във връзка с Вашата поверителност, ангажиментите на Амджен по Кодекса на EFPIA или желаете да упражните правото си на достъп, да поправите или да поискате заличаване на Ваша лична информация, моля свържете се със Службата за поверителност на Амджен на адрес: privacyoffice@amgen.com.

За получаването на статистическа информация с цел персонализиране на уебсайта и подобряване на използването на този уебсайт от Вас използваме cookies (бисквитки) при първоначална регистрация и такива на трети страни. Като продължавате да използвате този уебсайт без да си промените настройките, Вие се съгласявате да използваме всички cookies или други подобни технологии на уебсайта на Амджен за целите описани в нашата политика, свързана с „cookies“ . Ако искате, по всяко време можете да промените „cookie“ настройките си.