Учен анализира данни
Учен анализира данни

ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА ПРОМЕНЯ СВЕТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОЗа иновациите в здравеопазването, бъдещето в медицината и ползите за пациента говори д-р Красимира Чемишанска – бизнес лидер във фармацевтичната индустрия с повече от 20 години опит на българския пазар. От 2009 г. д-р Чемишанска е изпълнителен директор на Амджен България – най-голямата независима биотехнологична компания в света, фокусирана в разработването на иновативни лекарствени продукти за тежки социалнозначими заболявания.

Д-р Чемишанска, разкажете ни какво представлява персонализираната медицина.

Персонализираната медицина е подход, който се фокусира върху това по какъв начин заболяването на един пациент е различно и специфично – точно както самият той е уникален, за да може да се избере и специфичната за него терапия. А тези различия на заболяването се основават на предразположения, записани в човешкия геном още при раждането. Откриването на връзката между определени гени или генни мутации и склонността към или наличието на определено заболяване, позволява да се намери основният сигнален път, който движи болестния процес, ключовият рецептор или молекула, които да се използват като потенциална „цел“ или таргет на индивидуализирано лечение. Персонализираната терапия е по-тясното понятие, което включва това прицелно лекарствено лечение. При генетично изследване чрез диагностични биомаркери се отчита дали пациентът има съответната мутация в конкретния ген, както и дали е подходящ за тази прицелна или таргетна терапия, наричана още индивидуализирана или прецизна, именно заради индивидуалния подход към пациента. Или най-общо казано, стремежът е да се приложи най-подходящото лечение за конкретния пациент в точно този етап на заболяването.

А какво носи това на пациента?

В традиционния подход планът за лечение на един пациент не е създаден спрямо самия него, а спрямо заболяването му, което означава, че в най-общите случаи лечението следва утвърдени терапевтични схеми за всеки пациент със същото състояние. Използването на генетично изследване въз основа на определените биомаркери позволява да се прецизира терапията, като се подбере тази, която ще има най-голяма полза за пациента. От една страна персонализираната терапия гарантира много по-висока ефективност на приложеното лечение, именно защото е много високоспецифична, а от друга страна помага да се избегнат страничните ефекти от прилагането на терапия при пациентите, при които тя няма да действа.

Важно е да отбележим, че това има не само етични, но и сериозни фармакоикономически предимства. Безспорно, налице е значително спестяване на средства, защото най-скъпа е неефективната терапия. Обобщено, ползите могат да бъдат ефективност на терапията, предпазване от странични ефекти и икономически.

Защо все по-често чуваме, че персонализираната медицина променя света на здравеопазването?

Безспорно принос за това има настоящото развитие на молекулярната биология, генетиката и генното инженерство. Развитието на персонализираната медицина в последните години е свързано със сериозните открития в областта на биологичната наука и напредъка на познанието за основните сигнални пътища, двигатели на биологичните процеси на ниво молекули и гени.

Съответно инвестициите на компаниите в разработването на таргетни терапии непрекъснато нараства. В САЩ, например, има над 140 лекарства, които имат изискване за приложение само след генетично изследване. В световен мащаб броят им се увеличава значително в последните години - това са около 42% от всички нови медикаменти, а само в областта на онкологията, например, над 70% от новите лекарства са с потенциал за персонализирана медицина.

Очакванията са за сериозно увеличение на инвестициите в науката, която стои в основата на персонализираната медицина, като прогнозите в следващите 5 години са 70% от новите медикаменти да са таргетни агенти. Понастоящем около 25% от всички лекарства в света са произведени по методите на биотехнологиите, но делът им бързо нараства. Новите молекули, които са в различен период на клинични проучвания, са над 400. Голям процент от тях се очаква да бъдат таргетни агенти с потенциал за персонализирана терапия.

Благодарение на персонализираната медицина, хората дори и с най-тежките социалнозначими заболявания ще могат да живеят по-дълго и с по-добро качество на живот.