×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg??

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg?

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

ВРЪЗКА С НАС

Връзка с нас

1680 София
Ул. Казбек 63, ет. 5
Бизнес Център Виридиан
тел.: + 359 2 424 74 24
факс: + 359 2 424 74 50

В случай, че имате съобщение за нежелана лекарствена реакция с продукт на Амджен, моля, попълнете приложената форма и я изпратете на e-mail: safety-bulgaria@amgen.com или се обадете на тел: +359 (0)2 424 7420 Спешен телефон извън работно време: +359 882 264 227

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕЖЕЛАНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕАКЦИЯ

Амджен България и Изпълнителната Агенция по Лекарствата (ИАЛ) Ви напомнят, че съгласно изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, медицинските специалисти са длъжни да съобщават на притежателите на разрешението за употреба и на ИАЛ всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция. Подробна информация за изпращане на cъобщенията е поместена на интернет страницата на ИАЛ.

Ако имате запитване за медицинска информация, моля попълнете приложената форма и я изпратете на e-mail:: eu-bg-medinfo@amgen.com или се обадете на тел: +359 (0)2 424 7440

ФОРМА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКО ЗАПИТВАНЕ
За получаването на статистическа информация с цел персонализиране на уебсайта и подобряване на използването на този уебсайт от Вас използваме cookies (бисквитки) при първоначална регистрация и такива на трети страни. Като продължавате да използвате този уебсайт без да си промените настройките, Вие се съгласявате да използваме всички cookies или други подобни технологии на уебсайта на Амджен за целите описани в нашата политика, свързана с „cookies“ . Ако искате, по всяко време можете да промените „cookie“ настройките си.