×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg??

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg?

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

Със своята цялостна дейност Амджен се стреми да служи на пациентите, като трансформира обещанията на науката в лекарства, които ефективно лекуват, а и дори спасяват човешки живот. Във всичко което правим, ние сме ръководени от нашата мисия и ценностна система:

Нашата Мисия

Да служим на пациентите

Нашите Ценности:

Да се уповаваме на науката

Успехът ни се дължи на значими открития, приемственост и непрестанни подобрения във всички сфери на работата ни чрез прилагането на научния метод. Ние гледаме на научния метод като на многоетапен процес, който включва правилно планиране на експерименталната дейност, събиране и анализиране на данни, както и рационално вземане на решения. Този метод не е субективен или емоционален, а по-скоро е логически, отворен и рационален. Научният метод се цени изключително и се прилага във всички части на организацията.

Да се стремим към успеха и да печелим

Работим, за да бъдем конкурентни и да постигаме бързо висококачествени резултати. Победата изисква поемане на рискове. Не можем да съществуваме единствено, уповавайки се на предишни постижения. Въпреки че се стремим към успеха, ние поддържаме високи етични стандарти и изискваме почтеност във всички области на взаимодействие с нашите конкуренти, клиенти и партньори.

Да създаваме стойност за пациентите, служителите и акционерите

Стойността, която създаваме е с фокус върху нуждите на пациентите. Амджен създава работна среда, която предлага възможности на служителите да достигнат пълния си потенциал. Ние се борим да осигурим на акционерите си изключителна дългосрочна възвращаемост, като същевременно балансираме между нуждите на пациенти, служители и акционери.

Да бъдем етични

Ние сме водени от сремежа към прилагането на най-високите етични стандарти във всичко, което правим.

Да се доверяваме и да се уважаваме един друг

Всяка длъжност в Амджен е важна и всеки служител на Амджен е важен. Ние привличаме служители с умения и осигуряваме среда, която подпомага включването, уважението, индивидуалната отговорност и различните ценности. Доверието се укрепва чрез лична инициатива и чрез бързо постигане на качествени резултати.

Да гарантираме качество

Качеството е крайъгълният камък на всички наши дейности. Ние търсим най-висококачествените информация, решения и хора. Ние създаваме висококачествени продукти и услуги. Качеството е вплетено в основата на всичко, което правим.

Да работим в екипи

Нашите екипи работят бързо, за да доведат научните открития от лабораторията през научната и развойна дейност до клиничната практика. Разнородни екипи работят заедно, за да генерират най-добрите решения за пациенти, служители и акционери. Структурата на нашия екип осигурява възможности за служителите на Амджен да повлияят развитието на организацията, да получат по-широка перспектива за своето развитие в рамките на Амджен, и да достигнат своя пълен потенциал.

Да си сътрудничим, да общуваме и да бъдем отговорни

Лидерите в Амджен търсят мнението и приноса на ключови експерти и ги включват във вземането на важни решения, като отчитат различните виждания, противоположните гледни точки и открития диалог. След вземането на едно решение, те ясно, открито и своевременно го комуникират, а отговорността за резултатите и за бързото приложение на решението е както на лидера, така и на членовете на екипа.

За получаването на статистическа информация с цел персонализиране на уебсайта и подобряване на използването на този уебсайт от Вас използваме cookies (бисквитки) при първоначална регистрация и такива на трети страни. Като продължавате да използвате този уебсайт без да си промените настройките, Вие се съгласявате да използваме всички cookies или други подобни технологии на уебсайта на Амджен за целите описани в нашата политика, свързана с „cookies“ . Ако искате, по всяко време можете да промените „cookie“ настройките си.