×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg??

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg?

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

Биотехнологиите

Биотехнологиите доведоха до откриването и разработването на ново поколение лекарствени средства. Напредъкът както в клетъчната, така и в молекулярната биология позволи на учените да идентифицират и разработят множество нови и целесъобразни от фармако-икономическа гледна точка лечебни продукти. Тези продукти осигуряват значителни клинични ползи, а и често предлагат терапия в случаи, за които не съществува ефективно лечение. От основаването си, Амджен е отдадена на създаването на високоефективни лечебни средства, които осигуряват алтернативи за подобряване здравето и качеството на живот на пациентите.

За да научите повече, изберете подходящата секция по-долу:

  • Какво представляват биотехнологиите?

  • История на биотехнологиите

  • Какво представлява генът?

  • Структура на ДНК

  • Генетичният код

  • ДНК, РНК и протеините

  • Рекомбинантна ДНК технология

  • Бъдещето

За получаването на статистическа информация с цел персонализиране на уебсайта и подобряване на използването на този уебсайт от Вас използваме cookies (бисквитки) при първоначална регистрация и такива на трети страни. Като продължавате да използвате този уебсайт без да си промените настройките, Вие се съгласявате да използваме всички cookies или други подобни технологии на уебсайта на Амджен за целите описани в нашата политика, свързана с „cookies“ . Ако искате, по всяко време можете да промените „cookie“ настройките си.