×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg??

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg?

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

*Информацията, която ще прочетете не представлява медицински съвети или препоръки и не замества консултацията и предписанията на лекуващия лекар.

Мултиплен миелом (множествен миелом)

Множественият миелом е В-клетъчна неоплазия, засягаща имуноглобулин-продуциращите плазматични клетки (имунни клетки, продуциращи антитела) и е второто най-често срещано злокачествено кръвно заболяване.

Каква е честотата на боледуващите от множествен миелом?

Повечето пациенти са над 40 годишна възраст. Най-засегнатата възраст е 60-65 години. Честота е 4 на 100 000 души годишно. По-често боледуват мъже.

Каква е причината за мултиплен миелом?

Обсъждат се различни етиологични фактори: радиация, химични въздействия, вируси, хронична антигенна стимулация, наследствено предразположение, установени са различни генетични аномалии (в 30 до 50%).

Как се развива болестта?

Неконтролируемата пролиферация на злокачествения клетъчен клон в костния мозък води до разрушаване на костта и потискане на нормалната хемопоеза. Злокачествените плазматични клетки синтезират моноклонални имуноглобулини или само леки вериги (имуноглобулините се състоят от леки и тежки вериги). При пролиферацията на малигнените клетки се отделят остеолитични фактори и тумор-некротизиращи фактори, които активират остеокластите (вид клетки в костите) и способстват за разрушаването на костта. Мултипленият миелом е най-честият тумор, поразяващ костите и костния мозък.

Какви са клиничните изяви при миелома?

Костни остеолитични огнища и остеопороза. Основни локализации на остеолитичните огнища са: череп (череп „прояден от молци”- така изглежда черепът на рентгенова снимка), таз, ребра, прешлени. Тези процеси предизвикват чувство за отпадналост, болки в костите и кръста, загуба на телесна маса, субфебрилитет, нощно изпотяване. Засягането на прешлените може да доведе до спонтанни фрактури на гръбначния стълб и неврологична симптоматика.

Бъбречни увреждания. Бъбреците се увреждат по няколко механизма. Резорбцията на леките вериги в бъбречните тубули води до тяхното увреждане: „миеломен бъбрек“. В бъбреците може да се отложи амилоид (белтък, който при патологични състояния се отлага в органите и тъканите), както и да се образува инфилтрация от миеломни клетки. Вследствие на остеолизата настъпва хиперкалциемия, която води до нефрокалциноза. Една от най-честите причини за летален изход при миелом е бъбречната недостатъчност.

Кървене: в резултат от тромбоцитопения (намален брой на тромбоцитите).

Хиперкалциемия (повишен нива на калция в кръвта). Симптомите са объркване, сънливост, болки в костите, запек, гадене, и жажда. За повечето солидни тумори, хиперкалциемията има лоша прогноза, но при мултипления миелом, тя не се отразява неблагоприятно върху хода на болестта. Това усложнение може да се наблюдава в около 30% от пациентите.

Инфекции: увреденият хуморален имунитет и левкопенията (намален брой на левкоцитите) може да доведат до инфекция. Най-честа е пневмококовата, но се наблюдават Herpes Zoster и Haemophilus инфекции.

Хипервискозен синдром: пациентите имат главоболие, сънливост, замъглено виждане. Това настъпва най-често, когато вискозитета на серума е 4 пъти по-голям от нормалния.

Неврологични симптоми: Менингит (особено от пневмококова или менингококова инфекция) е по-чест при пациенти с миелом. Някои периферни невропатии също се свързват с миелома.

За получаването на статистическа информация с цел персонализиране на уебсайта и подобряване на използването на този уебсайт от Вас използваме cookies (бисквитки) при първоначална регистрация и такива на трети страни. Като продължавате да използвате този уебсайт без да си промените настройките, Вие се съгласявате да използваме всички cookies или други подобни технологии на уебсайта на Амджен за целите описани в нашата политика, свързана с „cookies“ . Ако искате, по всяко време можете да промените „cookie“ настройките си.