×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg??

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg?

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

*Информацията, която ще прочетете не представлява медицински съвети или препоръки и не замества консултацията и предписанията на лекуващия лекар.

Фебрилната неутропения се изразява с температура и други симптоми на налична инфекция, при пациенти с неутропения и много ниски нива на неутрофилите в кръвта. Това състояние е често усложнение след приложена химиотерапия за лечение на злокачествени заболявания.

Значим рисков фактор за заболеваемост и смъртност, съпътстващи провежданата химиотерапия, който излага пациентите на животозастрашаващи инфекции Важна доза лимитираща токсичност, налага редукция или отлагане на дозата на следващия курс химиотерапия, което опорочава изхода от лечението. Рискът от поява на фебрилна неутропения зависи от различни фактори:

  • Вид на химиотерапевтичния режим и дози
  • Вид и стадий на тумора
  • Рискови фактори, свързани с пациента
  • Неприлагане на фактори, които намаляват продължителността на неутропенията и честотата на фебрилната неутропения
За получаването на статистическа информация с цел персонализиране на уебсайта и подобряване на използването на този уебсайт от Вас използваме cookies (бисквитки) при първоначална регистрация и такива на трети страни. Като продължавате да използвате този уебсайт без да си промените настройките, Вие се съгласявате да използваме всички cookies или други подобни технологии на уебсайта на Амджен за целите описани в нашата политика, свързана с „cookies“ . Ако искате, по всяко време можете да промените „cookie“ настройките си.