×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg??

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg?

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

Развитие на бизнес средата в България

За да изпълнява своята мисия да служи на пациентите, Амджен България се стреми да е пряко въвлечена в дискусиите по здравна тематика на индустриално и институционално ниво. Амджен България е активен член на престижни организации и асоциации като Българския форум на бизнес лидерите (BBLF), член на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), член на Етичната комисия на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, председател на Американската Търговска Камара в България (AmCham), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Заедно със своите партньори, Амджен България работи за изграждането на благоприятна бизнес среда, която да осигурява реализиране на иновациите, повишаване на образованието и научния обмен и налагането на бизнес етиката в деловите отношения.

Партньорство с академичната общност

В съответсвие с мисията, ценностите и принципите си, и отчитайки, че биотехнологичните лекарства са някои от най-новите и ефективни начини за борба със сериозни болести като онкологични и бъбречни заболявания и остеопороза, Amgen работи в партньорство с българската научна общност и здравните институции, за да осигури достъп до жизненоважните лекарствени продукти на пациентите в България.

За получаването на статистическа информация с цел персонализиране на уебсайта и подобряване на използването на този уебсайт от Вас използваме cookies (бисквитки) при първоначална регистрация и такива на трети страни. Като продължавате да използвате този уебсайт без да си промените настройките, Вие се съгласявате да използваме всички cookies или други подобни технологии на уебсайта на Амджен за целите описани в нашата политика, свързана с „cookies“ . Ако искате, по всяко време можете да промените „cookie“ настройките си.