×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg??

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg?

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

Д-Р КРАСИМИРА ЧЕМИШАНСКА: ТОЗИ ВЕК ЩЕ БЪДЕ НА БИОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ОТКРИТИЯ

Няма наука, ако държавата не инвестира в нея, казва изпълнителният директор на "Амджен"

Д-Р КРАСИМИРА ЧЕМИШАНСКА е изпълнителен директор на "Амджен България" ЕООД и президент на Американската търговска камара в България. Завършила е медицина В Медицинския университет в София и е работила две години като научен сътрудник в областта на клиничната имунология. Има МВА диплома от City University Seattle и магистърска степен по мениджмънт от Международното Висше бизнес училище. От 1994 до 2009 г. заема различни мениджърски позиции В мултинационални иновативни фармацевтични компании, като е дългогодишен директор "Маркетинг" и член на борда на директорите на AstraZeneca. През 2009 г. отваря филиала на "Амджен" В България и организира бизнеса В страната. От 2011 г. е член на борда на директорите на AmCham, а през 2015 г. е избрана за президент на Камарата. Тя е основател и председател на Комитета по здравеопазване към AmCham. От 2013 г. е член на борда на ARPharM и фондация Juniour Achievement. Тя е дългогодишен член на BBLF и лектор в майсторските класове на BBLF В областта на фармацевтичната индустрия. Почетен член на съвета на Европейската бизнес общност и носител на наградата "Златен печат за иноватиВен мениджмънт и социална отговорност". През 2013 г. получава престижния Certificate of Appreciation на Департамента по търговия на САЩ за принос в развитието на двустранната търговия и инвестиции в здравеопазването между САЩ и България.

По какво се различават лекарствата, които вашата компания произвежда?

Нашата компания открива, разработва и произвежда лекарства, които са биотехнологични - това е най-съвременното направление в лекарствената терапия. Традиционните лекарства са продукт на химически синтез, а нашите са продукти на живи клетки и организми, които по методите на молекулярната биология и генното инженерство са кодирани и "принудени" да произвеждат определени белтъци, които да повлияят на болестния процес.

Биотехнологичните лекарства имат много висока специфичност. Дават значително по-малко странични ефекти, тъй като наподобяват естествено съществуващите белтъци в организма и са много по-ефикасни. С откритията около човешкия геном през последните 40 години стана възможно изследването на биологичните процеси и откриването на сигналните пътища, които ги управляват на генно и молекулярно ниво.

Това означава, че едно лекарство може да бъде направено по индивидуална формула според спецификата на гените, така ли?

Най-новото направление, което дава и най-големи надежди, е свързването на определено заболяване с даден ген или генна мутация. Вече говорим за персонализирана терапия, основана на биомаркери. Чрез генетично изследване се установява наличието или отсъствието на гена или мутацията "виновник" за заболяването, което позволява терапията да се насочи прицелно към тях. Така тя става в пъти по-ефективна, защото по този начин се подбират и лекуват само тези пациенти, които ще имат най-голяма полза от приложеното лечение. Подобен индивидуализиран подход спестява разходите и нежеланите лекарствени реакции при всички, за които се знае, че то няма да има желания ефект. Съответно подобни терапии носят големи икономически ползи, защото няма по-скъпо лекарство от това, което не действа.

Това е най-иновативното направление във фармацията. Повечето лекарствени компании се стремят да разработят или да придобият нови биотех-нологични молекули, за да обогатят портфолиото си и да са конкурентоспособни.

На практика какви заболявания лекуват вашите лекарства?

Фокусът е върху тежките социално значими болести с нерешени медицински проблеми. На първо място това са онкологичните, хематологичните и тежките бъбречни заболявания. Последните ни открития са в областта на костните и сърдечносъдовите заболявания, които засягат много по-широк кръг пациенти.

В България кой може да ползва вашите продукти? Те, предполагам, са скъпи?

Най-тежките заболявания обикновено са ангажимент на държавата или се покриват от застрахователни фондове. Какво значи скъпо за лекарство? Неправилно е да се гледа само цената на опаковка. Трябва да се оценят комплексно инвестициите зад тази иновация и директните и индиректните ползи за пациента и обществото. Всички регистрирани в Европа лекарства на компанията са регистрирани и тук и се покриват от Здравната каса. Това са лекарства за тежки животозастрашаващи заболявания - онкология, хематология, остеопороза, костни метастази и нефрологични заболявания.

Освен търговска, развивате ли и научна дейност у нас?

България е част от международната ни програма за клинични проучвания, която е задължителна за доказване на ефикасността и безопасността на всяко лекарство. В момента имаме действащи около 20 подобни проучвания у нас, набиращи пациенти, и сме горди, че по този начин инвестираме в научна дейност. Така България има възможност да се докосне до последните научни открития наред с другите страни по света. Това е и огромна пряка финансова инвестиция в нашето здравеопазване. Лекуват се пациенти с най-съвременни средства, което спестява публичен ресурс. От друга страна, се образоват лекарите, за да работят по световните стандарти на добрата клинична практика. А и при такива клинични проучвания в болниците се инвестира в определена апаратура, която след това остава в тях.

Преди две години стартирахме образователна програма - "Амджен биотехнологична академия", която покрива специалисти в областите, в които компанията ни работи. Всяка година на образователни срещи запознаваме с различни проблеми между 300 и 400 лекари - онколози, хематолози, ревматолози, ендокринолози, кардиолози.

Работим и със студенти от няколко медицински университета, като се стремим да Въведем началните познания за биотехнологиите в програмите на студентите, защото те не са осъвременени.

Глобално фондация "Амджен" инвестира в талантите в природните науки. Над 200 млн. долара са инвестирани от 2006 г. досега в университети и неправителствени организации за развитие на науката, като се предлагат различни стипендии за млади учени. Тази програма беше представена в България за първи път миналата година. Ние сме една от малкото страни, в която още със старта на програмата четирима студенти по медицина спечелиха със свои проекти места в най-престижните университети в Европа. Т.е. потенциалът е налице, липсват значими инвестиции в науката. А това трябва да бъде държавна политика.

Само за иновации в здравеопазването държавните фондове на САЩ са похарчили над 25 млрд. долара през 2005 г. Германия годишно инвестира 1,2 млрд. евро за развитие на биотехнологиите и иновации в здравеопазването. За последните 5 години Китай е похарчил 3,12 млрд. долара за медицински открития. Ако това не е държавна политика, няма как да стане.

Какви големи открития предстоят в медицината?

Ако миналите столетия се маркират от големите открития в областта на транспорта и информационните технологии, то 21. ще бъде векът на биотехнологичните открития. В момента учените се занимават с връзката между човешкия геном и заболяванията, откриването на новите сигнални пътища, които все още не са известни.

Ако Трансатлантическото търговско споразумение влезе в сила, как това ще се отрази на фармацевтичния пазар?

Това споразумение цели да приближи или уеднакви, доколкото е възможно, стандартите и регулациите в различни области - наука, образование, търговия и т.н. - от двете страни на океана. По този начин би се подобрил обменът на стоки и услуги, ноу-хау, човешки ресурси. Когато има единни критерии в образованието например, хората по-лесно биха си намирали работа. Процесът е дълъг и сложен, това е Всеобхватна договореност. Преговорите стартираха през 2013 г., досега са минали 11 кръга. Последният кръг тласна напред договореностите по отношение на митническите такси и обществените поръчки - основни търговски насоки, които ще облекчат интензивния обмен на стоки и услуги.

Разбира се, това ще повлияе и на фармацевтичния пазар. В момента европейските и американските регулаторни органи работят по различни процедури за одобрение на лекарства. И често се случва Европа или САЩ да регистрира едно лекарство, а в другата страна то да се забави. С уеднаквяване на регулациите, стандартите и фазите на проучване и одобрение и взаимното им признаване се очаква да се съкратят тези срокове. Това означава по-бърз достъп на пациентите до иновациите и вероятно по-ниски цени на лекарствата.

А защо е секретно това споразумение? Сякаш никой не знае какво точно съдържа?

То не е секретно, просто е изключително комплексно и понеже е предмет на дебат в най-различни насоки, излиза ограничена информация. Но се счита, че през следващите 1-2 години в много области ще се постигнат договорености. Това ще е стъпаловиден процес, не еднократен акт. Заради липсата на информация има много спекулации, но опасенията, че Европа и в частност България ще загубят от подобно споразумение, са неоснователни.

Напротив, според Европейската комисия очакваните ползи след приключване на споразумението са 120 млрд. евро годишно за Европа и 95 млрд. за САЩ.

Как България може да се възползва от него?

Търговският обмен между България и САЩ възлиза за миналата година на около 1 млрд. долара, тази година се очаква ръст. В този обмен голям е делът на малките и средните производители в износа на стоки. Смята се, че с намаляването на митническите такси и двойното данъчно облагане ще се подпомогнат българските производители да разширят пазара си, да правят по-голям износ на конкурентни цени.

Сред главните тревоги около споразумението беше евентуалният внос на ГМО храни от САЩ към Европа.

Агенцията за храни и лекарства в САЩ осъществява строг контрол. Строги са стандартите и в Европа. Едва ли споразумението изцяло ще свали контролните механизми от двете страни на океана.

А стандартите към мениджмънта в една американска и една българска компания различни ли са?

Големите американски компании имат европейски централи, които са създадени най-вече заради съществуващата разлика в регулацията на пазара. Например в САЩ е разрешено рекламирането на лекарства, изписвани по лекарско предписание, към крайния потребител - пациента. В Европа това е забранено. Но има общочовешки правила и общи за бизнеса принципи, които не се променят според географията. Това, което се опитвам да постигна, е да поставя служителите на компанията в центъра на нашите усилия. И това перфектно съвпада с жизнената ми философия.

Изключително съм щастлива, че "Амджен България" получи престижния сертификат от Тор Employer Institute за 2015 г. Тази оценка е доказателство, че ние осигуряваме изключително добри условия за своите служители, като подпомагаме развитието на талантите им и се стремим да усъвършенстваме постоянно работния процес.

Какви хора търсите?

Разбира се, професионалисти, но най-вече хора с хъс, отворени за промени. Здравната система у нас непрекъснато ни предлага нови предизвикателства, затова и хората, които работят за нас, трябва да виждат в промяната нова Възможност. Екипът ни е от 30 души. Почти Всички, които имат Взаимодействие с лекарите, са също лекари или фармацевти, което е важно за спецификата на материята. Моето медицинско образование също ми е дало възможност да разбирам проблема и да мога да го предам по най-добрия начин.

Кои са вашите опори в работата?,/h2>

Това, на което най-много държа, са откритите и честни взаимоотношения, обсъждането на проблемите директно, за да се чуят различни мнения и идеи. Една от причините за успеха на нашия екип е практиката всичко да се поставя на масата и да се решава колективно. Сред най-ценните умения на мениджъра е да чува не само собствения си глас, но и различните мнения на хората, които уважава като професионалисти. Така се ражда истината и вярната стратегия.

А какви са трудностите в правенето на бизнес в България?

Бизнес средата е рамкирана от определени закони, които невинаги са най-добрите и които непрекъснато се променят. Понякога дори се губи връзката между отделните закони и наредбите, по които се прилагат. Отсъствието на доверие в институциите и недостигът на върховенство на закона са основните причини, които възпират чуждите инвеститори. Те не са сигурни в правилата и как те ще бъдат приложени.

"АМДЖЕН"е компания, която открива, разработва, произвежда и доставя иновативни лекарствени продукти за хуманната медицина. Пионер в областта на биотехнологиите от 1980 г., "Амджен" е водещата биотехнологична глобална компания. Тя присъства в повече от 75 страни и достига до милиони пациенти, които се борят с онкологични заболявания, бъбречна недостатъчност, ревматоиден артрит, костни и други тежки заболявания. Инвестициите в разработка на нови продукти в "Амджен" достигат 20% от оборота на компанията.

"Амджен България" е посветена на развитието на познанията за биотехнологичните иновации в медицината. В партньорство с научната медицинска общност и здравните институции "Амджен" работи за осигуряване на достъпа на българските пациенти до най-новите достижения в биотехнологиите и лекарствената терапия.

За получаването на статистическа информация с цел персонализиране на уебсайта и подобряване на използването на този уебсайт от Вас използваме cookies (бисквитки) при първоначална регистрация и такива на трети страни. Като продължавате да използвате този уебсайт без да си промените настройките, Вие се съгласявате да използваме всички cookies или други подобни технологии на уебсайта на Амджен за целите описани в нашата политика, свързана с „cookies“ . Ако искате, по всяко време можете да промените „cookie“ настройките си.