×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg??

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg?

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

COVID-19 - ОСНОВНИ НАСОКИ И ПРЕПОРЪКИ

COVID-19 - ОСНОВНИ НАСОКИ И ПРЕПОРЪКИ

Осъзнаваме, че светът се намира в необичайна и стресираща ситуация. Това важи с особена сила за пациентите, страдащи от сериозни и социално значими заболявания и лекуващите ги лекари. Тъй като пандемията на COVID-19 продължава да се развива, ние се ангажираме да правим всичко възможно, за да осигурим достъп на пациентите до нашите лекарства, да запазим спокойствието и здравето на нашите служители и техните семейства, да помогнем на партньорите и общностите, с които работим, и да намалим броя на хората, изложени на вируса. Медицинските специалисти по цял свят работят неуморно на фронтовата линия, за да постигнат това, и бихме искали да изразим дълбоката си благодарност към тях.

Във връзка с извънредното положение в страната, сме подготвили кратка информация по въпросите, които най-често получаваме в момента, с надеждата да внесем малко спокойствие и яснота във вашето ежедневие.

Има ли проблем с доставките на лекарства на Амджен във връзка с пандемията от COVID-19?

Амджен продължава да осигурява непрекъсната доставка на лекарствени продукти за пациенти по целия свят и понастоящем не се очаква недостиг на лекарства във връзка с пандемията от COVID-19.

Аз съм медицински специалист и се нуждая от допълнителна информация във връзка с конкретен лекарствен продукт на Амджен. Към кого да се обърна?

В случай, че сте медицински специалист и имате допълнителни въпроси относно лекарствен продукт на Амджен, можете да се свържете с нас на e-mail: eu-bg-medinfo@amgen.com или на тел: +359 2 424 7440

Можете да намерите ФОРМА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКО ЗАПИТВАНЕ ТУК.

Как мога да съобщя за нежелана лекарствена реакция?

В случай, че искате да съобщите за нежелана лекарствена реакция с продукт на Амджен, можете да се свържете с нас на e-mail: safety-bulgaria@amgen.com или на тел: +359 (0)2 424 7420. Спешен телефон извън работно време: +359 882 264 227

Можете да намерите ФОРМА - СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕЖЕЛАНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕАКЦИЯ ТУК.

Амджен България и Изпълнителната Агенция по Лекарствата (ИАЛ) Ви напомнят, че съгласно изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, медицинските специалисти са длъжни да съобщават на притежателите на разрешението за употреба и на ИАЛ всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция. Подробна информация за изпращане на cъобщенията е поместена на интернет страницата на ИАЛ.

Провеждане на и участие в клинични проучвания

  • Ако сте пациент, участващ в клинично проучване, с оглед на динамичното развитие около COVID-19, ви съветваме на първо място да се свържете с главния изследовател на центъра, който посещавате, за информация и насоки относно текущата ситуация в центъра и провеждането на визити и манипулации.
  • Все повече центрове ограничават посещенията на място и отлагат стартирането на нови изпитвания, за да предпазят както пациентите, така и персонала на центъра от възможна експозиция на COVID-19. Тази информация отново можете да получите от главния изследовател или екипа по проучването в съответния център.
  • Предвид опасенията за безопасността около COVID-19 и свързания с това риск за поддържане на обичайните дейности, свързани с клинични изпитвания, взимаме конкретни мерки и решения за всяко отделно проучване спрямо неговата специфика, за да сведем до минимум риска за всички. В тази връзка набирането и скринирането на пациенти в клинични проучвания, за които има съмнение дали центровете ще могат да осигурят безопаснотта на пациентите и качеството на събраните данни, биват временно преустановени.
  • Продължават дейностите по клинични проучвания, засягащи сериозни животозастрашаващи състояния, там, където условията и ресурсите на центъра позволяват безопасното обслужване и мониториране на пациентите.
  • Пациентите, които вече са включени в клинични проучвания, продължават да получават изпитваното лекарство, като към момента не се предвиждат проблеми с доставките и недостиг на лекарства.
  • Дейностите по подготовка на предстоящи клинични изпитвания продължават с цел да бъдем готови, когато настъпи подходящ момент за тяхното стартиране.
За получаването на статистическа информация с цел персонализиране на уебсайта и подобряване на използването на този уебсайт от Вас използваме cookies (бисквитки) при първоначална регистрация и такива на трети страни. Като продължавате да използвате този уебсайт без да си промените настройките, Вие се съгласявате да използваме всички cookies или други подобни технологии на уебсайта на Амджен за целите описани в нашата политика, свързана с „cookies“ . Ако искате, по всяко време можете да промените „cookie“ настройките си.